ONLINE SHOP - nákup služieb a darčekových poukazov

Prihlásiť sa +421 527 851 111 eshop@aquacity.sk

Fakturačné údaje

Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1, 058 01
Poprad
E-mail: eshop@aquacity.sk
Tel.č.: +421527851111
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava:
Číslo účtu: 2416154651/0200
Kód banky: AquaCity Poprad
IBAN: SK68 0200 0000 0024 1615 4651
BIC: SUBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P