ONLINE SHOP AquaCity Poprad - buy services and gift vouchers       Tel.+421 52 78 51 111      E-mail: eshop@aquacity.sk

HOT LAVA STONES „LAVA STONES”

Product description

Lava stones – back 30 minutes, Lava stones full body 60 minutes

35.00 55.00 

Clear

Product description

Therapy and massage with hot lava stones is the ancient healing method used for thousand years. When having hot stone massage it passes heat from volcanic stones to relieve muscles and perfectly warms your body and balances the energy. It relaxes the body and mind; it harmonises and appropriately stimulates blood circulation and lymphatic system. Lava stones have extremely strong energy vibrations, which together with heat; remove the blocks of important points on the energy pathways and correctly flows energy in the body. The massage is recommended for people with sleep problems, concentration, strong tension and women in menopause.

Validity

The ticket is valid for 6 months from date of purchase. Dates of massage are necessary to book in advance in person or by phone no. +421 52 78 51 111. Your order will be processed at the EXPRESS CASH DESK on the 2nd floor at AquaCity Poprad

Additional Information

string(4) "MAJO"
Procedure options

Lava stones full body 60 minutes, Lava stones – back 30 minutes

Select the send option

Voucher (by e-mail), Voucher (by post or personal pick-up)

Vážení zákazníci, Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude celé naše stredisko AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja. V našej prevádzke robíme všetky kroky tak, aby sme zachovali bezpečnosť našich klientov, venujeme vysokú pozornosť dezinfekcii priestorov a nasledujeme všetky nariadenia, ktoré v tomto období vychádzajú. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 12.03.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed from 13.03.2020. We will keep you informed as it progresses. In our operations, we take all the necessary steps to maintain the safety of our clients, pay close attention to the disinfection of the premises and follow all regulations. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 12.03.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny i hotele AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 13.03.2020 r. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Wdrożyliśmy wszelkie środki mające na celu zapewnienie klientom bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń i stosujemy się do wytycznych, które są wydawane w związku z aktualną sytuacją. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie.