ONLINE SHOP AquaCity Poprad - buy services and gift vouchers       Tel.+421 52 78 51 111      E-mail: eshop@aquacity.sk

FISH THERAPY – GARRA RUFA

Product description

DR. FISH THERAPY – Beautiful and healthy skin on your feet

Try our best AquaCity podiatrists – Garra Ruffa fish in Wellness Centre Fire & Water Wellness & Spa. We offer BIO pedicure with Garra Rufa fish, which come from river flows in Turkey. Garra Rufa fish painlessly peel off the skin with their toothless jaws. Their oral cavity produces the enzyme ditranol, which instantly disinfects the wound and helps to heal. They alleviate and treat skin diseases such as atopic eczema, acne, skin molds and psoriasis, while providing you with a very gentle and perfect pedicure and peeling.

8.00 

Clear

Product description

Garra Rufa fish gently removes only diseased, dead and hardened skin. In addition to removing the diseased and dead parts of the skin, they also excrete an enzyme known as ditranol, which is part of creams that are medically used to treat psoriasis. The enzyme has calming and regenerating effects on the skin.

THERAPY PROCEDURE

  • The customer cannot have open wounds or other skin lesions on the limbs
  • The customer cannot use cortisol creams (based on cortisteroids such as Imazol, Licoid, Lipocream, Dermovat, Diprosone, Advantan …) at the time of the procedure, and the time from the end of the treatment with these creams should be no shorter than 7 days – (risk of fish death)
  • Every customer is required to wash limbs before the procedure
  • Immerse the limbs in a warm bath with the fish with temperature of 30°C to 34°C
  • You can feel tickle and after a while you will feel only pleasant feelings that will remind you of a gentle massage.
  • The length of stay in the water is 20 minutes

Validity

The ticket is valid for 6 months from date of purchase.  Your order will be processed at the EXPRESS CASH DESK on the 2nd floor at AquaCity Poprad

Additional Information

string(4) "MAJO"
Select the send option

Voucher (by e-mail), Voucher (by post or personal pick-up)

Vážení zákazníci, Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude celé naše stredisko AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja. V našej prevádzke robíme všetky kroky tak, aby sme zachovali bezpečnosť našich klientov, venujeme vysokú pozornosť dezinfekcii priestorov a nasledujeme všetky nariadenia, ktoré v tomto období vychádzajú. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 12.03.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed from 13.03.2020. We will keep you informed as it progresses. In our operations, we take all the necessary steps to maintain the safety of our clients, pay close attention to the disinfection of the premises and follow all regulations. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 12.03.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny i hotele AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 13.03.2020 r. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Wdrożyliśmy wszelkie środki mające na celu zapewnienie klientom bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń i stosujemy się do wytycznych, które są wydawane w związku z aktualną sytuacją. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie.