ONLINE SHOP AquaCity Poprad - buy services and gift vouchers       Tel.+421 52 78 51 111      E-mail: eshop@aquacity.sk

WELLNESS CENTRE – HORIZONT RESORT****

Product description

Our Mountain wellness center was created from cedar wood. For the self-improvement it is best to meditate and rest in the relaxation pool with plenty of harmonising lights, water attractions, water bar or Jacuzzi up to 10 people. In our wellness centre you can find a quartet of high quality saunas and inhalation – pool with water bar and whirlpool, saunas – salt, finnish, steam, infrared, relaxation room with massage bed and a Jacuzzi, relaxation room with a waterfall, cooling pool.

25.00 

Clear

Product description

  • MOUNTAIN WELLNESS CENTRE IN HOTEL HORIZONT RESORT **** STARÁ LESNÁ  – Entry to  Mountain Wellness centre for 1 persons
  • relaxation pool with water attractions and bar, whirlpool
  • saunas – salt, finnish, steam, infrared
  • relaxation room with massage bed and a Jacuzzi, relaxation room with a waterfall
  • cooling pool, ice water bucket

Validity

The ticket is valid for 6 months from date of purchase. Reservations to the Mountain Wellness Centre in Horizont Resort **** hotel must be made in advance via e-mail: recepcia@horizontresort.sk or phone: +421 908 908 111.

Additional Information

string(4) "MAJO"
Select the send option

Voucher (by e-mail), Voucher (by post or personal pick-up)

Vážení zákazníci, Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude celé naše stredisko AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja. V našej prevádzke robíme všetky kroky tak, aby sme zachovali bezpečnosť našich klientov, venujeme vysokú pozornosť dezinfekcii priestorov a nasledujeme všetky nariadenia, ktoré v tomto období vychádzajú. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 12.03.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed from 13.03.2020. We will keep you informed as it progresses. In our operations, we take all the necessary steps to maintain the safety of our clients, pay close attention to the disinfection of the premises and follow all regulations. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 12.03.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny i hotele AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 13.03.2020 r. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Wdrożyliśmy wszelkie środki mające na celu zapewnienie klientom bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń i stosujemy się do wytycznych, które są wydawane w związku z aktualną sytuacją. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie.